Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Webové stránky Českého telekomunikačního úřadu dbají na přístupnost svého obsahu handicapovaným uživatelům a odpovídají Oficiálnímu znění českých pravidel přístupného webu, které vznikly za podpory Ministerstva informatiky ČR v rámci projektu vědy a výzkumu YA512006003 "Přístupnost webových stránek orgánů státní správy".

Pro popis všech informací na tomto webu je použit značkovací jazyk XHTML 1.0 Strict, pro popis vzhledu pak stylový předpis CSS 2.0 s optimalizací pro všechny běžné prohlížeče. Je dodržována syntaktická i sémantická správnost. Všechny texty je možné v souladu s pravidly zvětšovat nebo zmenšovat v rozpětí 50% až 200% původní velikosti. Všechny odkazy v textu jsou v textu vyznačeny podtržením, v případě menu a doplňkových informací při běžném zobrazení jsou zvýrazněny grafickým doprovodným prvkem, při vypnutí této možnosti se zobrazí s podtržením.

Na našem webu jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF, a to zejména z důvodů, že buď obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát XHTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, pak doporučujeme jejich stažení. Formát PDF je také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů, je možné si zdarma stáhnout nejnovější verzi Acrobat Reader

Dalšími typy formátů jsou:

ZIP - některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

DOC, XLS, PPT - pouze ve zvláštních případech.

I přes naši veškerou snahu a vůli je však možné, že se na našem webu nějaká chyba vyskytne. Budeme vám proto vděční, pokud nám ji nahlásíte na e-mailovou adresu podatelna@ctu.cz.

Děkujeme.